Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Elérhetőségek

Cím:
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Postacím:
H-9401 Sopron Pf. 132

Telefon:
+36 99 518 142

E-mail:
rektor@uni-sopron.hu

Honlap:
http://uni-sopron.hu/

Karok elérhetőségei

Benedek Elek Pedagógiai Kar (BPK)

Cím:
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5

Telefon:
+36 99 518 920

E-mail:
bpk-dekani@uni-sopron.hu

Honlap:
http://www.bpk.uni-sopron.hu

 

Erdőmérnöki Kar (EMK)

Cím:
9400 Sopron, Ady E. u. 5.

Telefon:
(36 99) 518 100

E-mail:
emk-dekani@uni-sopron.hu

Honlap:
http://www.emk.uni-sopron.hu

 

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK)

Cím:
9400 Sopron, Ady E. u. 5.

Telefon:
+36 99 518 100

E-mail:
skk-dekani@uni-sopron.hu

Honlap:
http://www.skk.uni-sopron.hu

 

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (LKK)

Cím:
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

Telefon:
+36 99 518 100

E-mail:
lkk-dekani@uni-sopron.hu

Honlap:
http://www.lkk.uni-sopron.hu 


Soproni Egyetem adatai

Az intézmény jogállása:
alapítványi fenntartású közhasznú magán felsőoktatási intézmény

Az Intézmény hivatalos neve:
Soproni Egyetem

Az intézmény rövidített neve:
SOE

Az intézmény székhelye:
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

Az intézmény címe és postai címe:
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.,
9401 Sopron, Pf. 132.

Az intézmény telefon és faxszáma:
06/99/518-142
06/99/312-240

Az intézmény elektronikus címe:
rektor@uni-sopron.hu

A honlap címe:
www.uni-sopron.hu

 

Magyar nyelvű megnevezése:
Soproni Egyetem

Angol nyelvű megnevezése:
University of Sopron

Német nyelvű megnevezése:
Universität Sopron

 

Intézményi azonosító:
FI21120

 

Az intézmény törvényes képviselője:
Prof. dr. Fábián Attila Gábor rektor

 

Adószám:
19253086-2-08

Statisztikai számjel:
19253086 8542 563 08

 

Szakágazati kód:
854200 (Felsőfokú oktatás)

ÁFA-kör:
Az egyetem ÁFA kötelezett; az adóalany nyilvántartás megtekinthető az adószám megadásával:

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/afaalanyok/afaalanyok_egyszeru

 

Gazdálkodási forma:
563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye

 

A dolgozók munkajogi létszáma, köznevelési intézménnyel együtt (2020. 08. 31.): 
434 fő.

Társadalombiztosítási törzsszám:
170607119

TEÁOR '08 szám:
8542 felsőfokú oktatás

 

Az intézmény alapítója:
Soproni Egyetemért Alapítvány

Az intézmény fenntartója:
Soproni Egyetemért Alapítvány (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.)


Soproni Egyetemért Alapítvány adatai

Alapítvány lajstromszáma:
Pk. 60.073/2020

Szervezet típusa:
alapítvány

Alapítvány típusa:
vagyonkezelő alapítvány

Székhelye:
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

Az alapító okirat kelte:
2020. július 29.

Az alapítvány jellege:
nyílt alapítvány

 

Az alapítvány kuratóriuma:

Dr. Csányi Sándor
kuratóriumi elnök

Csóka Lajos Péter
kuratóriumi tag

Dr. Balog Ádám
kuratóriumi tag

Ugró Sándor
kuratóriumi tag

Zambó János Péter
kuratóriumi tag


Általános közzétételi lista

Az adatokat a 2011. évi CXII tv. 1. számú melléklete szerinti sorszámozásnak megfelelően tüntettük fel. A hiányzó sorszámokhoz tartozó adattartalom tekintetében az egyetemnek közzétételi kötelezettsége nincs.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 • I.1. Elérhetőségi adatok
 • I.2. Szervezeti struktúra (organogram)
 • I.3. Szervezeti egységek vezetői
 • I.6. Az egyetem irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szervek

Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda működési engedélye

Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda alapító okirata

Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda honlapja

 • I.7. Az intézmény által alapított vagy részvételével működő gazdasági társaságok (intézményi társaságok)
 • I.11. Az intézmény felügyeleti szervei:

ITM honlapja

ÁSZ honapja

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • II.1. A felsőoktatással kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye
 • II.2. Alapító Okirat
 • II.3. Szervezetre és működésre vonatkozó dokumentumok
 • II.5. Az egyetem által nyújtott közszolgáltatások

Az egyetem az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységeket látja el. E tevékenységek sajátos jellege, azok összetettsége okán a közszolgáltatások összefoglaló ismertetése nem lehetséges. Az egyetem által folytatott képzésekről a képzési program, az egyéb közszolgáltatásokról a szervezeti egységek honlapján található részletes információ.

 • II.6. Az egyetem által kezelt adatbázisok és nyilvántartott adatok

Az egyetemen nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, valamint a nyilvántartott adatok továbbításának feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 18. § és 3. melléklet rögzíti.

 • II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék 17243. sz. jelentése

Állami Számvevőszék 18252. sz. jelentése

 • II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 • II.14. Az egyetem tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

SOE Hallgatói létszám

III. Gazdálkodási adatok

 • III.1.A Éves költségvetések

2019 évi költségvetés

2018 évi költségvetés

2017 évi költségvetés

2016 évi költségvetés

2015 évi költségvetés

2014 évi költségvetés

2013 évi költségvetés

2012 évi költségvetés

2011 évi költségvetés

2010 évi költségvetés

2009 évi költségvetés

2008 évi költségvetés

 • III.1.B Éves Költségvetési beszámolók / Éves beszámolók

2021 évi beszámoló

2020 évi beszámoló

2020 évi költségvetési beszámoló

2019 évi beszámoló

2018 évi beszámoló

2017 évi beszámoló

2016 évi beszámoló

2015 évi beszámoló

2014 évi beszámoló

2013 évi beszámoló

2012 évi beszámoló

2011 évi beszámoló

2010 évi beszámoló

2009 évi beszámoló

2008 évi beszámoló

2007 évi beszámoló

 • III.2. Az egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Közérdekű adat 2019

Közérdekű adat 2020

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

További ötmillió forint feletti szerződések

 • III.6. Az egyetem által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A 2019. évben nem volt.

 • III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 • III.8. Közbeszerzési információk
 • III.9. A közbeszerzési eljárás eredményeként az ÁHT központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv által megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetések összege évenként.
Cikk nyomtatása E-mail