Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Ki kicsoda az egyetemen?

Rektor
Az egyetem oktatásért és tudományos területeiért felelős vezetője.

Rektorhelyettesek
A rektorhelyettes feladata a rektor munkájának elősegítése, vezetői döntések előkészítése, végrehajtása.

Dékánok
A négy kar vezetését látják el, feladatuk többek között a karokon folyó oktatási és tudományos kutatási tevékenység irányítása, összehangolása, ellenőrzése.

Dékánhelyettesek
A dékánhelyettesek feladata a dékánok munkájának elősegítése, vezetői döntések előkészítése, végrehajtása.

HÖK
Az Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK) az Egyetem hallgatóinak a felsőoktatási intézmény részeként létrehozott, demokratikus elven működő érdekképviseleti szervezete. A HÖK kizárólagosan gyakorolja a hallgatói jogviszonyból eredő kollektív hallgatói jogokat, illetve a jogszabályokban, egyetemi, kari szabályzatokban, határozatokban ráruházott hatásköröket. A HÖK tevékenysége a hallgatókat érintő minden kérdésre kiterjed.

ETK
Az Egyetemi Tanulmányi Központ alapfeladatként látja el az oktatási, tanulmányi, felvételi ügyekkel kapcsolatos adminisztratív, nyilvántartási, tájékoztatási teendőket. Kezeli a hallgatói nyilvántartásokat, tanulmányi ügyeket, hallgatói kérvényeket és pénzügyeket, valamint NEPTUN alapú statisztikai adatszolgáltatás nyújt az Oktatási Hivatal felé.

Selmeci Társaság
A diákhagyományok szellemiségében működő diákszervezet, melyhez elsődlegesen a hagyományok szempontjából lehet fordulni.

Valétaelnök
A selmeci diákhagyományokat követő karokon a valétaelnök képviseli a különböző egyetemi rendezvényeken. Levezényli és összefogja saját évfolyamát egészen a ballagás végéig, azaz vezeti a valétálást.

Cikk nyomtatása E-mail