Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felvételi eljárás

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI - Az E-felvételi folyamata:

 

Regisztráció

 • A regisztráció a Felvi.hu felületén (https://www.felvi.hu/regisztracio) felhasználói fiók létrehozását jelenti felhasználó név, jelszó, kapcsolattartásra kiválasztott e‑mail cím megadásával.
 • Regisztrálni egyszer kell, továbbiakban ezzel a felhasználónév jelszó párossal lehet belépni a felületre. Fontos, hogy valódi, használatos e-mail cím kerüljön megadásra, és postafiókjukban legyen elég tárhely a levelek fogadására mivel azt a felvi.hu erre az e-mail címre küldi meg.
 • Biztonsági kód megadása: Sikeres regisztráció és belépés után a Szolgáltatások menüsorban az E-felvételi menüpontra lépve, a rendszer használatára vonatkozó felhasználási feltételek elolvasását és elfogadását követően (és csak ez után) a regisztrációkor megadott e-mail címére az E-felvételi rendszere automatikusan megküldi az E-felvételi felületére történő belépéshez szükséges biztonsági kódot.
 • Felvételi azonosító szám: Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után a rendszer egy 12 jegyű felvételi azonosító számot generál. Ezen a számon tartják nyilván a jelentkező adatait. A felsőoktatási felvételi eljárás folyamán ügyintézés vagy tájékozódás során minden esetben a felvételi azonosító számra kell hivatkozni!

Jelentkezési helyek – képzések, amelyre jelentkezési kérelmet nyújt be a jelentkező

 • Az általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg.
 • A jelentkező három képzésre díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét. A további jelentkezés(ek)ért kiegészítő díjat kell fizetni (2000 Ft / jelentkezés). A kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz kell befizetni, banki átutalással vagy bankkártyával. A befizetés határideje megegyezik a jelentkezési határidővel,
  február 15.
  Átutaláskor a közleményben a 12 jegyű felvételi azonosító számot kell feltüntetni.
 • Az E-felvételi során kell megadni, hogy milyen képzési szint (alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés), munkarend (nappali tagozat, levelező tagozat) szerinti képzésre, és milyen finanszírozási formára (állami ösztöndíjas, önköltséges) jelentkezik. A jelentkezési helyeket a legördülő menüből kell kiválasztani!
  Kérjük figyeljen a képzési szint, képzés, munkarend, finanszírozási forma helyes kiválasztására!

Azonosítás az Ügyfélkapuval

A jelentkezés benyújtásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges, és az E-felvételi felületére is csak az Ügyfélkapun keresztül lehet belépni:

 1. a Felvi.hu-n az E-felvételi menüpontban válassza ki a megfelelő eljárást,
 2. a megjelenő Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztül lépjen be az Ügyfélkapu felhasználónevével és jelszavával,
 3. sikeres belépést követően megnyílik az E-felvételi, ahol adja meg a rendszer használatához szükséges biztonsági kódját.

A személyes adatait és a lakcímét a rendszer az Ügyfélkapun keresztül történt azonosításnak köszönhetően automatikusan átveszi a központi nyilvántartásból, tehát ezeket az adatokat az E-felvételi felületén nem tudja módosítani.

Ha az ellenőrzés során helytelen személyes és lakcím adatokat lát, akkor ezek javításáról kormányablakban, okmányirodában tud intézkedni.

Ha még nincs Ügyfélkapuja

Ha még nem rendelkezik Ügyfélkapu belépési adatokkal, a regisztrációt elektronikusan vagy személyesen kezdeményezheti. Az elektronikus regisztráció kétféleképpen végezhető el:

 • E-személyi igazolvánnyal: ha rendelkezik új típusú, 2016-ban vagy ezt követően kiállított személyazonosító igazolvánnyal és az igényléskor, egy külön borítékban kapott kódkártyával.
 • Arcképes Azonosítás igénybevételével: ilyenkor az ügyintézésre videóhívásban kerül sor, a bemutatott okmányon szereplő adatok és az arckép megfelelő mértékű egyezése esetén. Az Arcképes Azonosítás szolgáltatás első használatakor kerül sor a regisztrációra, ügyintézői közreműködéssel. A sikeres regisztrációt követően az Arcképes Azonosítás már ügyintéző közreműködése és személyes megjelenés nélkül használható.

Ügyfélkapu regisztrációt létrehozni személyesen bármelyik okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain vagy külföldi tartózkodás esetén az adott országban található magyar nagykövetségen vagy konzulátuson lehet.


Dokumentumok feltöltése

A pontszámításhoz szükséges rögzített eredményeket alátámasztó, megfelelő dokumentumokat az Oktatási Hivatal rendelkezésére kell bocsátani. Nem kell feltölteni a közhiteles nyilvántartásban megtalálható dokumentumokat:

A felvételi eljárás kizárólag elektronikus úton zajlik, ezért kérjük, hogy minden olyan dokumentumot, amelynek figyelembevételét kéri az eljárásban, az E-felvételi felületére töltse fel, a megfelelő dokumentumtípusba.


PONTSZÁMÍTÁS, PONTHATÁROK

Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási módszerekkel számítják ki a jelentkezők pontjait, az elért eredményük és teljesítményük alapján, amelyet a felvételi összpontszám fejez ki. Pontszámító kalkulátor a felvi.hu-n: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito

 Jogszabályi minimum ponthatár

A 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól kezdve megszűnik a minimumpontszám, amely korábban az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzések esetében pedig 50 pont volt.


Általában a pontszámításról

Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás alapját tanulmányi pontok (200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint az intézményi pontok (maximum 100 pont) képezik.

A tanulmányi pontszám az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre történő pontszámítás részpontszáma. Legfeljebb 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményéből kell számítani.

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható).

Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén 100%-os érettségi = 100 érettségi pont, közép szintű érettségi vizsga esetén 100%-os érettségi = 67 érettségi pont.

Az intézményi pontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

Az intézményi pontok jogcímeit, mértékét, továbbá azok feltételeit a felsőoktatási intézmények egyedileg határozzák meg. Az alábbiakért kapható intézményi pont:

 • emelt szintű érettségi vizsga
 • felvételi elbeszélgetés
 • SOE szakmai napon / versenyen való részvétel
 • tanulmányi és művészeti versenyek
 • nyelvtudás
 • esélyegyenlőség
 • munkatapasztalat
 • sporteredmények
 • szakképesítés
 • regionalitás

Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát a feltöltött dokumentumokkal 2024. július 10-ig igazolja.

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen (pl. nyelvtudás) is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

felvételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma, a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrend és az adott szakra vonatkozó felvehető felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló szakos kapacitásszám figyelembevételével állapítják meg. Ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja.


Felvételi ponthatárok kihirdetésének időpontja

A 2024. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi ponthatárok meghatározása országosan egyszerre, várhatóan 2024. július 24-én történik.

A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla lesz.


A felvétel alapvető feltételei

 1. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén az érettségi bizonyítvány, osztott mesterképzés esetén az adott szakra vonatkozó bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.
 2. Alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén főszabályként kritérium, hogy a jelentkező rendelkezzen az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint), kivéve, ha a felsőoktatási intézmény érettségi vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga vagy felsőfokú oklevél alapján számít felvételi pontszámot.
 3. Az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsga (pl. alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsga stb.) teljesítése, amelyek eredménytelensége esetén a jelentkező számára nem számítható felvételi összpontszám.

Pontszámítás alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén

pont_alap.jpg

Nem a fentiek alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:

 • Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel jelentkezők felvételi pontszámát az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani: az egyes minősítésekhez tartozó pontszámokat 310 és 400 pont között arányosan kell megállapítani.
 • A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira – SOE FMK építőművészet, formatervezés és tervezőgrafika , valamint SOE BPK szakoktató – jelentkezők részére gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül.

Felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező felvételi pontjait a korábbi felsőfokú tanulmányok alapján is megállapítja az intézmény. Az érettségi követelményben meghatározott érettségi tantárgyak helyett az oklevél minősítés alapján adható pontszám:

 • 5 (kitüntetéses): 400 pont
 • 5 (kiváló): 390 pont
 • 4 (jó): 370 pont
 • 3 (közepes): 340 pont
 • 2 (elégséges): 310 pont

Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén

pont_szakkepzes.jpg

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.


Pontszámítás szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező jelentkezők esetén

A szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező jelentkezők felvételi összpontszámát az alábbiak szerint is ki lehet számítani:

Alap- és osztatlan képzések esetén

osszpont.jpg


Alkalmassági vizsga

A felsőoktatási intézmények egyes szakokon egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervezhetnek.

A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben az első vizsga tervezett időpontja előtt egy héttel még nem kap erről szóló levelet, célszerű az adott intézménynél érdeklődnie ezzel kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel értékelhető. Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma nulla lesz, tehát nem vehető fel az adott jelentkezési helyre.


RÓLUNK MONDTÁK – SOPRONI EGYETEM

Hallgatók válaszai a „Milyen említésre méltó pozitív benyomások érték az egyetemmel kapcsolatban?”

 • Színvonalas az oktatás - szimpatikus, kompetens tanárok, friss tudással, lelkesen, szakmaszeretettel
 • A Selmeci-hagyományok csodálatra méltók.
 • A hagyományok voltak újak számomra és nagyon pozitív benyomást adtak, mert nagyon összekovácsolja a társaságot, segít beilleszkedni az elsősöknek.
 • A nyílt nap nagyon tetszett, nagy hatással volt rám, ez erősített meg abban, hogy itt szeretnék tanulni.
 • Véleményem szerint kiváló oktatók, pedagógusok tanítanak. Jó érzés ide jönni, itt tanulni.
 • A tanárok képzettsége, a felsőbb évesek segítőkészsége.
 • Az egyetemi épületek nagy része arborétumban van, jó atmoszférát biztosít.
 • A tanárok, az egyetemen és kollégiumban dolgozók is segítőkészek.
 • Az első naptól kezdve számíthattunk a FIRMA évfolyamra, bármilyen kérdéssel fordulhatunk hozzájuk.
 • Az oktatók lelkiismeretesen tartják meg óráikat, és segítenek a problémák megoldásában.
 • Az erős matematika, illetve programozás oktatás és a követelmények magas szintje. Ezt vártam, ezért jöttem, örülök, hogy így alakult.
 • Előadók, tanárok odafigyelése a hallgatókra. Színvonalas előadások.
 • Magas színvonalú oktatás, odafigyelés a diákokra, jó egyetemi közösség tanárokat és diákokat is beleértve.
 • Nagyon pozitív, hogy az oktatók 95 % "halad a korral" és újat, tartalmasat tanít.
 • Remek előadásokon vehettem részt, és kifejezetten inspiráló környezetbe érkeztem, szaktársaim nagyszerűek.
 • Részletes növény- és állatismeret oktatása. Hagyományok művelése. Szigorú oktatás.
 • Selmeci hagyományok, alacsony létszámú csoportok, közvetlen tanárok, konferenciák, egyéb programok.
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek