Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Óvodavezető

ovodavezeto.jpg

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Soproni Egyetem Rektora pályázatot hirdet  a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda óvodavezetői  megbízatásának ellátására.

 

Az óvodavezetői megbízatás 2023. augusztus 1-től kezdődően 5 év időtartamra szól.

Az óvodavezető feladata a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda  működésének irányítása. A szakmai felügyeletet a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja látja el.

Az óvodavezető feladatai közé tartozik:

 • Az intézmény szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése,
 • a köznevelési intézményben foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása,
 • az óvodapedagógiai gyakorlati képzések feltételeinek biztosítása,
 • az intézményi szabályzatok elkészítése,
 • az intézmény képviselete,
 • együttműködés a szakmai felügyeletet biztosító Karral.
 • Az intézményvezető felelős az intézmény alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a szervezet számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • felsőfokú végzettség, óvodapedagógus szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Előny:

 • vezetői tapasztalat,
 • a gyakorló óvoda működési rendjével, feladatellátásával kapcsolatos előzetes ismeretek, jártasság,
 • óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzésében szerzett munkatapasztalat,
 • fenntarthatósággal, környezettudatossággal kapcsolatos szakmai továbbképzéseken való részvétel,
 • angol és/vagy német nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok.

A pályázatot 2 példányban a Soproni Egyetem rektorának címezve (9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.), valamint elektronikusan a hr@uni-sopron.hu címre kell megküldeni.

A pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével, Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján, az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

Ha a pályázó nem munkavállaló a Soproni Egyetemen, akkor a kinevezés feltétele három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Gazdasági Főigazgatóság Humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezetője ad (tel.: 99/518-612).

A pályázat benyújtási határideje a honlapon való megjelenést követő 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 60 napig.


Sopron, 2023. április 4.

 

Prof. Dr. Fábián Attila

rektor

           

 

 

 

 

Cikk nyomtatása E-mail