Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Intézetigazgató - Benedek Elek Pedagógiai Kar

allashirdetes-BPK-intezetigazgato.jpg

Pályázati felhívás

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara pályázatot hirdet a

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet, intézetigazgatói megbízatásának betöltésére

 

Munkavégzés helye:

Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

 

A munkavállalói jogviszony időtartama:

 • a munkakör legkorábban 2024. május 1-én tölthető be,
 • teljes munkaidős, határozott idejű munkaviszony,

 

A kinevezés időtartama: 2024. február 1-től 2025. december 31-ig.

 

Az intézetigazgató feladata:

 • képviseli az Intézetet az egyetemi, kari testületek és vezetők előtt, és az egyetemen kívül;
 • véleményt nyilvánít, és javaslataival döntéseket kezdeményezhet az Intézetet érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben;
 • összehangolja az Intézethez tartozó nem önálló oktatási-kutatási egységek tevékenységét;
 • irányítja, ellenőrzi és minősíti az intézeti nem önálló intézeti egységek alkalmazottainak munkáját a munkaköri leírások alapján;
 • a kari szabályzatban megállapított módon együttműködik az Egyetem más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal;
 • a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi és felügyeli az Intézet tevékenységét;

irányítja és ellenőrzi az Intézeten belül a biztonságvédelmi feladatokat;

gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről;

 • a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja, ellenőrzi és felügyeli az intézetet érintő pályázatokat, a kari gazdálkodással együttműködve felelősségteljesen jár el minden az intézetet érintő pénzügyben,
 • az Intézet keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési feladatok megoldása, a pályázati tevékenység ösztönzése;
 • az intézetigazgató megbízása lejártakor beszámol a Kari Tanácsnak.

 

Pályázatot nyújthatnak be:      

 • egyetemi/főiskolai tanárok vagy egyetemi/főiskolai docensek,
 • akik az intézet tudományterületének megfelelő végzettéggel, szakmai munkássággal vagy tudományos minősítettséggel rendelkeznek,

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • Soproni Egyetemen munkavállalói jogviszony

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó személyi adatait, lakcímét,
 • jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, egyéb jogviszonyait,
 • tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai, oktatói, tudományos munkásságát,
 • hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismertetését,
 • az intézet igazgatói megbízatás betöltésével kapcsolatos terveit, megvalósítási elképzeléseit.

  

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajzot
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hi­te­les má­so­la­tát,
 • részletes, publikációs jegyzéket,
 • minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi, kari szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

 

Ha a pályázó nem munkavállaló a Soproni Egyetemen, akkor a kinevezés feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével, Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján, az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékáni hivatalvezetője ad (99/518-940).

 

A pályázatot 2 példányban, lefűzve, kell benyújtani 2024. február 26. a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 22.

 

Sopron, 2024. február 8.

                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                           Dr. habil. Varga László sk.

                                                                                                                                                             dékán

 

 

 

 

 

 

 

Cikk nyomtatása E-mail