Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Egyetemi tanár (műszaki) | Faipari és Műszaki Intézet

Pályázati felhívás

A Soproni Egyetem Rektora pályázatot hirdet

a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Faipari és Műszaki Intézetébe

egyetemi tanári munkakör betöltésére a műszaki tudományterület, anyagtudományok és technológiák tudományágban

 (elfogadta az FMK KT …. sz. határozattal)

 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan időre szóló

Foglalkoztatás jellege: teljes idejű

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • részt vesz a Kar által gondozott műszaki és faipari technológia területen működő és indított alap és mesterszakokon, magyar, valamint angol nyelven a Gyártáselőkészítés, a Ragasztási a faiparban, a Felületkezelés a faiparban, az Ipari ragasztás és felületkezelés, a Gyártás és megmunkálás 2., a Funkcionális felületkezelő és ragasztó anyagok és nanotechnológia és a Kortárs bútorstílusok, a Fenntartható technológia tervezés, a Kreatív labor, a Korszerű öko és bútoripari technológiák oktatásában,
 • részt vesz továbbá a Cziráki József Faanyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola munkájában, ahol a Felületkezelés és ragasztás fizikája, mechanikája című tantárgyat gondozza,
 • önálló laboratóriumi feladatokat, TDK dolgozatokat, szakdolgozatokat és diplomamunkákat konzultál,
 • részt vesz az intézet kutatási és fejlesztési projektjeinek megfogalmazásában, vezetésében és teljesítésében,
 • aktívan részt vesz intézet életében, a hallgatók aktivizálásában.

 

Az egyetemi tanári címre pályázónak rendelkeznie kell:

 • doktori fokozattal (PhD vagy DLA),
 • habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal,
 • felsőoktatásban szerzett többéves oktatói gyakorlattal, oktatásszervezési tevékenységgel,
 • olyan magas szintű szakmai (felsőoktatás, kutatás, oktatás- és kutatásszervezés) tevékenységgel, amelynek alapján alkalmasnak bizonyul a hallgatók, doktori képzésben részt vevők, valamint tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészeti munkájának vezetésére,
 • rendszeres magyar és idegen nyelvű publikációs aktivitással, szemináriumok, előadások tartása során megszerzett szakmai gyakorlattal,
 • hazai és nemzetközi konferenciákon, valamint tudományterülete hazai szakmai szervezeteiben való részvétellel,
 • az adott tudomány- vagy művészeti területen szerzett nemzetközi elismertséggel, kiemelkedő tudományos (kutatói, publikációs), illetve művészi munkássággal,
 • rendszeres, a felsőoktatási tehetséggondozásban kifejtett aktivitással,

Pályázati feltétel továbbá a büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázatokat - a MAB útmutatója szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, a MAB honlapján közzétett pályázati sablonok alapján szükséges összeállítani. Az útmutató és a sablonok a következő címre kattintással érhetők el: MAB útmutató

 

A munkakör legkorábban 2024. szeptember 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat nyomtatott és elektronikus formában kérjük beadni. A nyomtatott példányokat a Soproni Egyetem Rektori Hivatalába (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) személyesen vagy postai úton, az elektronikus példányokat pedig a rektor@uni-sopron.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: SOE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ha a pályázó nem a Soproni Egyetem munkavállalója, akkor a munkaviszony létesítés feltétele három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével, Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján, az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó tartalmak