Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Egyetemi tanár (művészet) | Alkalmazott Művészeti Intézet

Pályázati felhívás

A Soproni Egyetem Rektora pályázatot hirdet

a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Alkalmazott Művészeti Intézetébe

 egyetemi tanári munkakör betöltésére a művészetek tudományterület művészettudomány/iparművészet tudományágban

 (elfogadta az FMK KT …. sz. határozattal)

 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan időre szóló

Foglalkoztatás jellege: teljes idejű

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • részt vesz a Kar által gondozott műszaki és művészeti képzési területen működő és indított alap és mesterszakokon a Humán és öko, Teória kurzuscsoportok, illetve művészet-, médiaelméleti, humántudományi tartalmú kurzusok oktatásában, fejlesztésében, kialakításában
 • részt vesz továbbá a Cziráki József Faanyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola munkájában, a művészet-, médiaelméleti, humántudományi tartalmú tárgyak oktatásában, fejlesztésében, kialakításában
 • szakdolgozatokat és diplomamunkákat, TDK dolgozatokat konzultál, illetve témavezetést vállal, és egyéb, a fenti tantárgyi témakörökbe tartozó feladatokat, kutatásokat segíti, mentorálja
 • részt vesz az intézet és doktori iskola kutatási és fejlesztési projektjeinek megfogalmazásában, vezetésében és teljesítésében
 • aktívan részt vesz az intézet életében, hallgatók aktiválásában.

 

Az egyetemi tanári címre pályázónak rendelkeznie kell:

 • doktori fokozattal (PhD vagy DLA),
 • habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal,
 • felsőoktatásban szerzett többéves oktatói gyakorlattal, oktatásszervezési tevékenységgel,
 • olyan magas szintű szakmai (felsőoktatás, kutatás, oktatás- és kutatásszervezés) tevékenységgel, amelynek alapján alkalmasnak bizonyul a hallgatók, doktori képzésben részt vevők, valamint tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészeti munkájának vezetésére,
 • rendszeres magyar és idegen nyelvű publikációs aktivitással, szemináriumok, előadások tartása során megszerzett szakmai gyakorlattal,
 • hazai és nemzetközi konferenciákon, valamint tudományterülete hazai szakmai szervezeteiben való részvétellel,
 • az adott tudomány- vagy művészeti területen szerzett nemzetközi elismertséggel, kiemelkedő tudományos (kutatói, publikációs), illetve művészi munkássággal,
 • rendszeres, a felsőoktatási tehetséggondozásban kifejtett aktivitással,

Pályázati feltétel továbbá a büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázatokat - a MAB útmutatója szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, a MAB honlapján közzétett pályázati sablonok alapján szükséges összeállítani. Az útmutató és a sablonok a következő címre kattintással érhetők el: MAB útmutató

 

A munkakör legkorábban 2024. szeptember 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat nyomtatott és elektronikus formában kérjük beadni. A nyomtatott példányokat a Soproni Egyetem Rektori Hivatalába (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) személyesen vagy postai úton, az elektronikus példányokat pedig a rektor@uni-sopron.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: SOE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ha a pályázó nem a Soproni Egyetem munkavállalója, akkor a munkaviszony létesítés feltétele három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével, Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján, az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó tartalmak