Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Egyetemi tanár | Környezet- és Természetvédelmi Intézet

Pályázati felhívás

A Soproni Egyetem Rektora pályázatot hirdet

az Erdőmérnöki Kar Környezet- és Természetvédelmi Intézetébe

egyetemi tanári munkakör betöltésére agrártudományok  tudományágban

(elfogadta az EMK KT 20/2023. (V. 30.) sz. határozattal)

 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan időre szóló

Foglalkoztatás jellege: teljes idejű

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • részt vesz a Kar által gondozott agrár képzési területen működő és indított alap és mesterszakokon Földminősítés és földértékelés, Applied Soil Science, Erdészeti termőhelyismerettan, Talajtan anyagok, szakirányú továbbképzési szakokon Talajkémia, Talajfizika, Talajbiológia, Földértékelés anyagok oktatásában
 • részt vesz továbbá a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola munkájában, ahol Az EU hivatalos talajosztályozási rendszere, a WRB Bodenklassifikation és a The WRB Soil Classification System című tantárgyakat gondozza,
 • önálló feladatokat, TDK dolgozatokat, szakdolgozatokat és diplomamunkákat konzultál,
 • részt vesz az intézet kutatási és fejlesztési projektjeinek megfogalmazásában, vezetésében és teljesítésében,
 • aktívan részt vesz az intézet életében, hallgatók akvirálásában.

 

Az egyetemi tanári címre pályázónak rendelkeznie kell:

 • doktori fokozattal (PhD),
 • habilitációval,
 • felsőoktatásban szerzett többéves oktatói gyakorlattal, oktatásszervezési tevékenységgel,
 • olyan magas szintű szakmai (felsőoktatás, kutatás, oktatás- és kutatásszervezés) tevékenységgel, amelynek alapján alkalmasnak bizonyul a hallgatók, doktori képzésben részt vevők, valamint tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
 • rendszeres magyar és idegen nyelvű publikációs aktivitással, szemináriumok, előadások tartása során megszerzett szakmai gyakorlattal,
 • hazai és nemzetközi konferenciákon, valamint tudományterülete hazai szakmai szervezeteiben való részvétellel,
 • az adott tudomány területen szerzett nemzetközi elismertséggel, kiemelkedő tudományos (kutatói, publikációs) munkássággal,
 • rendszeres, a felsőoktatási tehetséggondozásban kifejtett aktivitással,

Pályázati feltétel továbbá a büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

 

A pályázatokat a MAB útmutatója szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, a MAB honlapján közzétett pályázati sablonok alapján szükséges összeállítani. Az útmutató és a sablonok a következő címre kattintással érhetők el: MAB útmutató

Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének – feltétele, hogy az érintettet a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze (egyetemi tanári munkaköri cím adományozása).

 A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat nyomtatott és elektronikus formában kérjük beadni. A nyomtatott példányokat a Soproni Egyetem Rektori Hivatalába (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) személyesen vagy postai úton, az elektronikus példányokat pedig a rektor@uni-sopron.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: SOE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ha a pályázó nem a Soproni Egyetem munkavállalója, akkor a munkaviszony létesítés feltétele három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével, Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján, az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó tartalmak