Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

EGYETEMI DOCENS - BPK

thumbnail_allashirdetes-BPK-docens.jpg

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar pályázatot hirdet a

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetében

betöltendő egyetemi docensi álláshelyre

 

A munkavégzés helye:

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

9400 Sopron Ferenczy J. u. 5.

 

A munkavállalói jogviszony időtartama:

 • a munkakör legkorábban 2023. szeptember 1-én tölthető be,
 • teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony,
 • 3 hónap próbaidő.

 

Az egyetemi docens feladata:

 • oktasson nappali és levelező tagozatos képzéseken a tanrend szerint,
 • az oktatott tantárgyat nemzetközi szinten művelje,
 • fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban,
 • szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot és igény szerint vegyen részt felvételi bizottsági munkában,
 • irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók munkáját,
 • vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására,
 • végezzen önálló kutatómunkát, tudományos tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutatócsoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet,
 • irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját,
 • vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben
 • törekedjen a habilitációra.

 

Pályázati feltétel:

 • rendelkezzen doktori fokozattal,
 • rendelkezzen a gyógypedagógia szakterületen tudományos, szakmai tapasztalattal,
 • alkalmas legyen a hallgatók, a doktoriképzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzen megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal
 • nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,
 • legyen alkalmas új tantárgyak programjainak kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
 • rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel,
 • rendelkezzen előadói és vitakészségű nyelvismerettel valamelyik világnyelven.

 

Előnyt jelent:

 • gyakorlat gyógypedagógiai intézmények munkájában

  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • oktató, nevelő, tudományos munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
 • részletes szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
 • nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolatát,
 • minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

 

Ön a pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

 

Ha a pályázó nem munkavállaló a Soproni Egyetemen, akkor a kinevezés feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékáni hivatalvezetője ad (99/518-940).

 

A pályázatot 2 példányban, lefűzve, kell benyújtani 2023. április 15-ig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 15.

 

Sopron, 2023. március 2.

                                                                                                                                                         

Dr. habil. Varga László sk.

dékán

Cikk nyomtatása E-mail