Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Adjunktus - BPK

Elfogadta a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanács a 69/2024.06.06.számú határozatával.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar pályázatot hirdet a

Művészeti és Sporttudományi Intézetben betöltendő adjunktus álláshelyre

 

A munkavégzés helye:

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézet

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

 

A munkavállalói jogviszony időtartama:

 • a munkakör legkorábban szeptember 1-én tölthető be,
 • rész munkaidős (heti 20 órás), határozatlan idejű munkaviszony.
 • 3 hónap próbaidő

 

Az adjunktus feladatai:

 • oktasson az SZMSZ-ben megadott óraszámban, nappali és levelező tagozatos képzésben a tanrend szerint.
 • vegyen részt a tantárgy korszerűsítésben, jegyzetírásban,
 • vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, tartson konzultációkat,
 • irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat,
 • a tantárgy jellegétől függően tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlatot biztosító Intézménnyel és segítse a gyakorlati problémák megoldását,
 • rendszeresen végezzen kutató/alkotó munkát és kutatási/művészeti eredményeit publikálja.

 

Pályázati feltétel:

 • rendelkezzen MA szintű tanári végzettséggel,
 • rendelkezzen doktori (PhD) fokozattal,
 • szakterületén legalább három éves szakmai gyakorlattal,
 • rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat/alkotásokat/előadásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal, önállóan, vagy társszerzővel, hazai vagy nemzetközi tudományos konferencián megtartott előadással /hazai vagy nemzetközi kiállításokon/előadásokon való szerepléssel,
 • legyen képes színvonalas gyakorlatok és előadások tartására,
 • legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

bizonyítvány.

 

Előnyt jelent:

 • sportvezetői tapasztalat,
 • angol és német nyelvtudás.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, tudományos művészeti munkásságát, annak eredményeit,
 • oktató, nevelő, tudományos munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
 • részletes szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
 • nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolatát,
 • minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

 

Ön a pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

 

Ha a pályázó nem munkavállaló a Soproni Egyetemen, akkor a kinevezés feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékáni hivatalvezetője ad (99/518-940).

 

A pályázatot 2 példányban, lefűzve, kell benyújtani 2024. július 1-ig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 19.

 

Sopron, 2024. június 6.

                                                                                                                                           Dr. habil. Varga László sk.

                                                                                                                                                             dékán

 

 

Cikk nyomtatása E-mail