Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Amit egy baleknak tudnia kell! -könyvbemutató a Ligneumban 10.03.-án

 

bartbendcnyit.PNG

Amit egy baleknak tudnia kell! Szemelvények a selmeci diákhagyományok köréből címmel jelent meg Bende Attila és Bartha Dénes kötete, amelynek bemutatója 2023 október 3-án lesz a Ligenum Látogatóközpontban. 

 

A kiadvány előzményéről pár gondolatban. Az első nyomtatott balektudnivaló 1965-ben Miskolcon jelent meg és ezzel megadta a szerény alapokat a balek-Firma oktatáshoz. Az első nyomtatott soproni majd 30 évvel később, 1994-ben hagyta el a nyomdát a Cél a Béla „Tanszék” kiadásában (ez Bartha–Oroszi könyvére épült). Ezt a füzetet bővítették tovább a Fröccsöntő Sasok B.T. (örvendetes volt benne Ruhmann Jenő visszaemlékezésének közlése), majd tőlük a Selmeci Társaság vette át a szerkesztés munkáját. Sajnos az évek során zanzásított balektudnivalók egész sora hagyta el az egyetemi nyomdát.

Bende Attila a. Professzor és Bartha Dénes a. Pro Natura szakavatott kézzel nyúltak a témához, könyvük hét jól tagolt fejezetre oszlik. A könyv gazdag illusztrációs anyaga kiegészül a nyitó fejezetképekkel, ahol minden esetben egészoldalas fotót és egy-egy odaillő idézetet találunk.

A könyvet rendkívül gazdag, a megfelelő fejezetekhez csatolt ajánlott irodalom zárja. A mindenkori olvasó érdeklődését igyekeznek felkelteni vele, további tanulmányok, cikkek és könyvek elolvasására buzdítják az olvasót.

A két szerző korábbi aprólékos kutatómunkájának lenyomatát és tanulmányaik összegzését adja ez a most megjelent összefoglaló munka. Közérthetően, olvasmányosan, tárgyi tévedések mellőzésével született meg a szép kiállítású könyv. A Bende–Bartha szerzőpáros a selmeci diákhagyományok teljes keresztmetszetének bemutatására törekedett a kezdetektől napjainkig. Itt jegyezzük meg, hogy mind a ketten elkötelezett kutatói a selmeci diákhagyományok történetének, megélik és továbbadják azokat.

A könyvet nemcsak a selmeci utódintézmények leendő balekjainak és Firmáinak ajánljuk. Mindazok haszonnal forgathatják ezt az összefoglaló munkát, akik szeretnék jobban megismerni a selmeci–soproni diákhagyományok múltját, a hagyományok eredetét, színtereit és azok évszázadok alatti változását. Jobban megértheti minden olvasó mit jelent az életükben „másodszor keresztelkedett” egyetemi polgároknak a selmeci szellem: hazaszeretet, szakmaszeretet, testvériség. Az egy mindenkiért, mindenki egyért elve és örök jelszava. A selmeci diákhagyományok 2014 óta szellemi kulturális örökségünk része. Az itt közölt szemelvények ennek megismerését, az abban való elmélyülést nagyban szolgálják.

A könyv a Soproni Egyetem honlapján a könyvbemutatót követően lesz megrendelhető.

Dr. ifj. Sarkady Sándor

tudományos kutató

Soproni Egyetem Központi
Könyvtár és Levéltár

 

Bende+Bartha_meghivo.jpg

Cikk nyomtatása E-mail