Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Bemutatták a Soproni Egyetem diákságának hőstetteiről szóló könyvet

A Selmecbányától a soproni népszavazásig 1918-1921 címmel megjelent könyv bemutatójára zsúfolásig megtelt a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontja.

Az eseményen Prof. Dr. Fábián Attila rektor köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte az egykori hallgatók a diákság hőstetteit.  

Továbbá kiemelte: a könyv emléket állít és egyúttal újra életre kelti a 102 évvel ezelőtti diákságot, hűségüket, hazaszeretetüket és kitartásukat és azt, hogy az egykor a főiskoláért, majd Sopronért küzdő fiatalok később szakmájuk elismert művelői lettek, akikre méltán vagyunk büszkék.

Az eseményen részt vettek a kötet szerzői: Gál Péter József, Nagy Roland, dr. ifj. Sarkady Sándor, dr. Sági Éva, Szemerey Tamás.

A szerzőkkel dr. Bende Attila beszélgetett.

A három egységből álló kötet I. része a Soproni Egyetem nyugalmazott mestertanára, Szemerey Tamás által szerkesztett, korábbi – úttörő jelentőséggel bíró – emlékfüzetekben (1991-ben, 1996-ban és 2001-ben) hasonló címeken megjelent kronológia bővített változata. Az időrend a Soproni Egyetem jogelődjének, a Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskolának és hallgatóinak történetét vázolja fel a Selmecbányáról 1918-ban történt meneküléstől a soproni népszavazásig, színesítve azt ifj. Krug Lajos dokumentumértékű könyvrészleteinek felhasználásával.

A II. rész Gál Péter József által gyűjtött olyan,  az 1996-os és 2001-es emlékfüzetekben megjelent visszaemlékezéseket tartalmaz, amelyek tovább árnyalják, helyenként pontosítják, vagy még jobban elmélyítik ismereteinket a selmeci-soproni főiskolások történelemformáló szerepéről. Az őszinte vallomások néhány esetben a kiadványban tárgyalt történelmi időszak mára már hiányosan fellelhető forrásait is kiegészítik. 

A kiadvány III. része a Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár munkatársai (Nagy Roland, ifj. Sarkady Sándor és Sági Éva) által 2021-ben összeállított, s a centenáriumi ünnepségek alkalmával az egyetem Botanikus Kertjében bemutatott „Évszázados hűség – Selmeci-soproni főiskolások Ágfalvától a népszavazásig” című kiállítás átdolgozott változatát tartalmazza.

Az akkori kiállításnak, valamint a kiadvány szerkesztőinek célja nem pusztán a méltó megemlékezés; az azóta elért legújabb kutatási eredményeket is felhasználva szeretnék közérthető formában ismertté tenni a főiskolások 1921-ben betöltött valós és elévülhetetlen szerepét, eloszlatni néhány, a témát máig övező legendát, többek között feloldani a Rongyos Gárdával való összemosódást. Mindezt nem pusztán a tények felsorolásával, hanem az események láncolatának bemutatásával és a motivációk megvilágításával, a főiskola költözésétől egészen a népszavazásig. A tömör szöveges leírásokat korabeli képek, térképek illusztrálják, újságcikk és visszaemlékezés részletek színesítik.

A gondosan illusztrált könyvet az érdeklődők a Cédrus Könyvkereskedésben tudják megvásárolni.

 

Cikk nyomtatása E-mail