Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A Soproni Egyetem 289. Ünnepi Tanévzárója és az Erdőmérnöki Kar Diplomaosztója

A Soproni Egyetem Központi Tanévzáróját és az Erdőmérnöki Kar diplomaosztó ünnepségét szerdán a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában tartották. Az ünnepségen 78 hallgató vehette át diplomáját, valamint számos tudományos előremenetelt igazoló oklevél is kiosztásra került. A 75, 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt erdőmérnöki oklevelet szerzettek részére gránit-, rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomát adományoztak.

Az elnökség bevonulását a Himnusz közös eléneklése követte, majd dr. Heil Bálint dékán ünnepi köszöntőjében kiemelte: „Az elmúlt évek újításaiban, fejlődésében számtalan olyan példát találunk, ahol a Soproni Egyetemen végzett fiatalok szaktudására támaszkodott a társadalom. Környezet-és természetvédelmi mérnökök, földmérő és földrendező mérnökök, vadgazdák és erdőmérnökök járulnak hozzá az emberi alkotások sorához. Az emberek közös felelőssége lesz az, hogy mennyire tudunk visszatérni egy olyan életmódhoz, ami képes megőrizni mind a saját és gyermekeink, mind a többi csodás teremtmény életfeltételeit a Földön” -hangsúlyozta a dékán.

Ezt követően Prof. Dr. Fábián Attila rektor szólt a 289. tanév lezárásának apropóján az elmúlt hónapok eredményeiről, mely összefoglalásaként kiemelte: „A Soproni Egyetem hazánk és a közép-európai régió egyik legjelentősebb zöld egyeteme és fenntarthatósági képzőközpontja. Egyedülálló módon egyszerre rendelkezünk a fenntarthatóság ökológiai, gazdasági és társadalmi szegmenseinek megértéséhez és vizsgálatához szükséges oktatási és kutatási képességekkel, valamint ehhez kapcsolódó szervezeti egységekkel."

A jövőről szólva a rektor kifejtette: „A Soproni Egyetem jövője az innovációra, a fenntarthatóságra és az átgondolt gazdálkodásra épül. Továbbfejlesztjük kutatási kapacitásainkat, hagyományos és digitális infrastruktúránkat. Az átgondolt gazdálkodás révén biztosítjuk intézményünk stabil működését és biztos jövőjét” – tette hozzá Prof. Dr. Fábián Attila.

A díszdiplomák átvételét és a doktori eskütételeket követően, Dr. Nagy István agrárminiszter ünnepi beszédében elmondta: „A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara olyan szakembereket képez, akik képesek a fenntarthatóság és az innováció szellemében dolgozni az erdőgazdálkodás területén. Szakértelmükre és tudásukra nagy szükség van a hazai erdőgazdálkodásban, diplomájuk pedig azt biztosítja számukra, hogy hamar munkába állhassanak és aktívan hozzájárulhassanak az erdők megőrzéséhez és a fenntartható kezeléséhez.” A minszter hozzátette, a jövő szakemberei kezében van annak a kulcsa, hogy a következő generációk milyen körülmények között élhetnek.

A diplomák átadása és a mérnökavatásokat követően Sopron Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Farkas Ciprián köszöntötte a végzősöket, aki beszédében elmondta: „A Soproni Egyetem néven ismert akadémia több, mint 100 esztendővel ezelőtt érkezett Sopronba. Mondhatjuk, hogy nincsen egyetem Sopron nélkül és nincs Sopron egyetem nélkül. Az intézménnyel kiépített kapcsolatrendszerünk jó és tartalommal teli. A város minden évben nagy örömmel fogadja az érkező balekokat és fájó szívvel búcsúzik a távozó egyetemistáktól, de egyszer ennek is eljön az ideje. A diploma a hallgatói lét célja és végső soron értelme is.”

A tanévzáró zárásaként dolgozói kitüntetések átadására és címzetes egyetemi docens kinevezésekre került sor, majd Dr. Náhlik András egyetemi tanár részesült professor emeritus elismerésben. A Soproni Egyetem 289-ik tanévét és az erdészeti felsőoktatás 216. akadémiai évét az Erdészhimnusz közös eléneklése zárta.

Fotó: Sopronmedia/Griechisch Tamás, Pluzsik Tamás

A Sopron TV tudósítása az ünnepségről:
Cikk nyomtatása E-mail