Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Soproni Egyetem újabb előrelépése a THE Impact Rankings 2024 világrangsorolásban!

 

 

A Times Higher Education publikálta a 2024-es Impact Rankings rangsorát, ahol azokat az egyetemeket listázzák, amelyek több ENSZ Fenntartható Fejlődési Célkitűzés (SDG) teljesítésében is kiemelkedőek. Ezek az intézmények nemcsak az egyes részterületeken tűnnek ki, hanem az átfogó listában is a kiválósági szintet érik el a globális fenntarthatósághoz való hozzájárulásban. Azáltal, hogy számos SDG esetében járulnak hozzá a célok megvalósításához, a résztvevő egyetemek elkötelezettségükről is tanúbizonyságot tesznek a világ legsürgetőbb kihívásainak kezelése tekintetében, melyek a környezeti fenntarthatóság, a társadalmi inkluzivitás, a gazdasági növekedés és a célok megvalósítása érdekében szükséges partnerség.

2024-ben az átfogó Impact Rankings rangsorban a Soproni Egyetem hazai szinten a megosztott 4. helyet szerezte meg magának, valamint világ szinten nézve előre lépett: felkerült a 801-1000. helyezési sávba!

A 2024-es Impact Rankings a hatodik kiadás, mely rangsorolásban 125 ország 2152 egyeteme szerepel. A THE Impact Rankings lehetőséget ad arra, hogy rávilágítson a más (hagyományosnak mondható) rangsorokban nem szereplő intézményi tevékenységekre, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak a jobb és fenntarthatóbb jövő eléréséhez.

Az összesített rangsort harmadik éve már az ausztrál Western Sydney Egyetem vezeti. A második helyen holtversenyben az Egyesült Királyságból a University of Manchester és az ausztrál University of Tasmania áll. A feltörekvő gazdaság legjobb intézménye idén is az Universiti Sains Malaysia, amely a tizennyolcadik helyen végzett. A legjobb 100-ban az Egyesült Királyság a legreprezentáltabb nemzet 25 intézménnyel, ezt Ausztrália követi 12-vel, majd Kanada 11-gyel.

Hazai viszonylatban a THE Impact Rankings 2024 listáján idén is 11 intézmény képviselteti magát a magyar egyetemek közül. A Soproni Egyetem ismét a teljes fenntarthatósági megvilágításban, vagyis mind a 17 SDG mentén bemutatta teljesítményét.

A Soproni Egyetem esetében az SDG-k vonatkozásában 179 indikátor esetén vizsgáltuk a hozzájárulás lehetőségeit, melyek alapján a jövőre nézve fejlesztési célkitűzéseket határoztunk meg. Az értékelésben az elért pontszámok alapján határozzák meg, azon egyetemek átfogó rangsorát, amelyek a legjobban teljesítik az alátámasztó adatokkal igazolt fenntartható fejlődési célokért tett erőfeszítéseiket. Az indikátorok alátámasztása mellett a módszer még további, az SDG-khez kapcsolódó tudománymetriai adatokkal (publikációk száma, idézettség stb.) is dolgozik.

A Soproni Egyetem hazai szinten 2024-ben:

1. helyezést tudhat magáénak az alábbi SDG-k vonatkozásában:

 • világ szintű TOP200-as mezőny:
  • SDG 15 - Szárazföldi ökoszisztémák védelme (világ 101-200. helyezési sáv, megosztott első hely)
 • világ szintű TOP300-as mezőny:
  • SDG 12 - Felelős fogyasztás és termelés (világ 201-300. helyezési sáv)

2. helyezést tudhat magáénak az alábbi SDG-k vonatkozásában:

 • SDG 2 - Az éhezés megszüntetése (világ 301-400. helyezési sáv)
 • SDG 13 - Fellépés az éghajlatváltozás ellen (világ 301-400. helyezési sáv)
 • SDG 6 - Tiszta víz és alapvető köztisztaság (világ 401-600. helyezési sáv, megosztott második hely)

3. helyezést tudhat magáénak az alábbi SDG-k vonatkozásában:

 • SDG 14 - Vizek, óceánok és tengerek védelme (világ 301-400. helyezési sáv)
 • SDG 8 - Tisztességes munka és gazdasági növekedés (világ 401-600. helyezési sáv, megosztott harmadik hely)
 • SDG 10 - Egyenlőtlenségek csökkentése (világ 601-800. helyezési sáv)
 • SDG 1 - A szegénység felszámolása (világ 801-1000. helyezési sáv, megosztott harmadik hely)
 • SDG 7 - Megfizethető és tiszta energia (világ 801+ helyezési sáv)
 • SDG 5 - Nemek közötti egyenlőség (világ 1001+ helyezési sáv)

4. helyezést tudhat magáénak az alábbi SDG-k vonatkozásában:

 • SDG 16 - Béke, igazság és erős intézmények (világ 601-800. helyezési sáv)
 • SDG 11 - Fenntartható városok és közösségek (világ 601-800. helyezési sáv)
 • SDG 9 - Ipar, innováció és infrastruktúra (világ 801-1000. helyezési sáv, megosztott negyedik hely)

5. helyezést tudhat magáénak az alábbi SDG vonatkozásában:

 • SDG 4 - Minőségi oktatás (világ 1001-1500. helyezési sáv, megosztott ötödik hely)
 • SDG 3 - Egészség és jóllét (világ 1001+ helyezési sáv, megosztott ötödik hely)

6. helyezést tudhat magáénak az alábbi SDG vonatkozásában:

 • SDG 17 - Partnerség a célok eléréséért (világ 1001-1500 helyezési sáv, megosztott hatodik hely)

Az egyetemek kimagasló teljesítményét ismeri el a THE Impact Rankings rangsorolás, a fenntartható fejlődés számos dimenziójára vonatkozó kiterjedt befolyásuk alapján. Széleskörű kiválóságuk kiemeli a globális kihívások holisztikus megközelítésének fontosságát, és az akadémiai szféra kritikus szerepét a fenntartható változás előmozdításában.

A részletes lista itt érhető el: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

 

Cikk nyomtatása E-mail