Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Többletpont jogcímek

BPK
Képzési szint Szak Kategóriák Jogcím Feltételek Pont
alapképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő emelt szintű érettségi vizsga vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 45%-os érettségi bizonyítvány 40
      vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 75%-os érettségi bizonyítvány 60
    felvételi elbeszélgetés
szakmai orientáltság vizsgálat
  60
    motivációs levél motivációs levél A motivációs levelet a felvételi elbeszélgetéskor kell megírni. 40
    nyelvtudás nyelvtudás B2 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
30
      nyelvtudás B2 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
100
    esélyegyenlőség hátrányos helyzet A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el. A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont. 20
      fogyatékossággal élő az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia
Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki:
1. mozgásszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott
2. érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos,
3. beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd-megértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.),
4. autizmus spektrum zavarral vagy
5. egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási-, diszlexia, diszgráfia, di-szortográfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható, amely tartalmazza a fogyatékosság, illetve sajátos nevelési igény megnevezését, valamint – ha van – a BNO kódot.
20
      gyermekgondozás fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondo-zási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik 40
    tanulmányi, szakmai versenyen elért eredmény  1. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 100
       2. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 80
      3. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 60
      részvételért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 20
    szakképesítés szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)
a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés.
b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga
c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés
d) Egyéb a szak szempontjából relváns szakképesítés, felnőttképzés
A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el. 50
    sporteredmény a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel
b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 1-3. helyezés vagy részvételért
c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. helyezés
sportszövetségi igazolás 100
    munkatapasztalat A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 50
    munkatapasztalat Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 30
    regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
alapképzés gyógypedagógia        
alapképzés óvodapedagógus        
alapképzés óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]        
alapképzés rekreáció és életmód        
alapképzés sportszervezés        
alapképzés szociálpedagógia        
EMK
Képzési szint Szak Kategóriák Jogcím Feltételek Pont
osztatlan képzés erdőmérnöki emelt szintű érettségi vizsga vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 45%-os érettségi bizonyítvány 40
      vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 75%-os érettségi bizonyítvány 60
    felvételi elbeszélgetés
szakmai orientáltság vizsgálat
  100
    SOE szakmai napon való részvétel a szakmai nap teljes programján való aktív részvétel SOE által kiállított igazolás/tanústvány 30
    nyelvtudás nyelvtudás B2 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
30
      nyelvtudás B2 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
100
    esélyegyenlőség hátrányos helyzet A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el. A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont. 20
      fogyatékossággal élő az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia
Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki:
1. mozgásszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott
2. érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos,
3. beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd-megértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.),
4. autizmus spektrum zavarral vagy
5. egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási-, diszlexia, diszgráfia, di-szortográfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható, amely tartalmazza a fogyatékosság, illetve sajátos nevelési igény megnevezését, valamint – ha van – a BNO kódot.
20
      gyermekgondozás fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondo-zási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik 40
    tanulmányi, szakmai versenyen elért eredmény  1. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 100
       2. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 80
      3. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 60
      részvételért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 20
      Szakmai európai vagy világversenyen való részvétel a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 100
    szakképesítés szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)
a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés.
b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga
c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés
d) Egyéb a szak szempontjából relváns szakképesítés, felnőttképzés
A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el. 50
    sporteredmény a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel
b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 1-3. helyezés vagy részvételért
c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. helyezés
sportszövetségi igazolás 100
    munkatapasztalat A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 50
    munkatapasztalat Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 30
alapképzés földmérő és földrendező mérnöki regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
alapképzés környezetmérnöki regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
alapképzés természetvédelmi mérnöki regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
alapképzés vadgazda mérnöki regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
FMK
Képzési szint Szak Kategóriák Jogcím Feltételek Pont
alapképzés faipari mérnöki emelt szintű érettségi vizsga vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 45%-os érettségi bizonyítvány 40
      vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 75%-os érettségi bizonyítvány 60
    SOE szakmai napon való részvétel a szakmai nap teljes programján való aktív részvétel SOE által kiállított igazolás/tanústvány 80
    nyelvtudás nyelvtudás B2 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
30
      nyelvtudás B2 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
100
    esélyegyenlőség hátrányos helyzet A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el. A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont. 20
      fogyatékossággal élő az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia
Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki:
1. mozgásszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott
2. érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos,
3. beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd-megértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.),
4. autizmus spektrum zavarral vagy
5. egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási-, diszlexia, diszgráfia, di-szortográfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható, amely tartalmazza a fogyatékosság, illetve sajátos nevelési igény megnevezését, valamint – ha van – a BNO kódot.
20
      gyermekgondozás fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondo-zási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik 40
    tanulmányi, szakmai versenyen elért eredmény  1. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 100
       2. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 80
      3. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 60
      részvételért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 20
      Szakmai európai vagy világversenyen való részvétel a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 100
    szakképesítés szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)
a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés.
b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga
c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés
d) Egyéb a szak szempontjából relváns szakképesítés, felnőttképzés
A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el. 50
    sporteredmény a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel
b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 1-3. helyezés vagy részvételért
c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. helyezés
sportszövetségi igazolás 100
    munkatapasztalat A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 50
    munkatapasztalat Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 30
alapképzés gazdaságinformatikus regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
alapképzés ipari termék- és formatervező mérnöki regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
alapképzés kommunikáció- és médiatudomány emelt szintű érettségi vizsga vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 45%-os érettségi bizonyítvány 40
      vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 75%-os érettségi bizonyítvány 60
    felvételi elbeszélgetés
szakmai orientáltság vizsgálat
  60
    motivációs levél motivációs levél A motivációs levelet a felvételi elbeszélgetéskor kell megírni. 40
    nyelvtudás nyelvtudás B2 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
30
      nyelvtudás B2 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
100
    esélyegyenlőség hátrányos helyzet A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el. A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont. 20
      fogyatékossággal élő az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia
Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki:
1. mozgásszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott
2. érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos,
3. beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd-megértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.),
4. autizmus spektrum zavarral vagy
5. egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási-, diszlexia, diszgráfia, di-szortográfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható, amely tartalmazza a fogyatékosság, illetve sajátos nevelési igény megnevezését, valamint – ha van – a BNO kódot.
20
      gyermekgondozás fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondo-zási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik 40
    tanulmányi, szakmai versenyen elért eredmény  1. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 100
       2. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 80
      3. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 60
      részvételért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 20
    szakképesítés szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)
a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés.
b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga
c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés
d) Egyéb a szak szempontjából relváns szakképesítés, felnőttképzés
A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el. 50
    sporteredmény a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel
b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 1-3. helyezés vagy részvételért
c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. helyezés
sportszövetségi igazolás 100
    munkatapasztalat A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 50
    munkatapasztalat Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 30
    regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
LKK
Képzési szint Szak Kategóriák Jogcím Feltételek Pont
alapképzés gazdálkodási és menedzsment emelt szintű érettségi vizsga vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 45%-os érettségi bizonyítvány 40
      vizsgatárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 75%-os érettségi bizonyítvány 60
    felvételi elbeszélgetés
szakmai orientáltság vizsgálat
  100
    SOE szakmai napon/versenyen való részvétel a szakmai nap/verseny teljes programján való aktív részvétel SOE által kiállított igazolás/tanústvány 50
    nyelvtudás nyelvtudás B2 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
30
      nyelvtudás B2 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 írásbeli vagy szóbeli A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
50
      nyelvtudás C1 komplex A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:
a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség,
c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.
100
    esélyegyenlőség hátrányos helyzet A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el. A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont. 20
      fogyatékossággal élő az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia
Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki:
1. mozgásszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott
2. érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos,
3. beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd-megértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.),
4. autizmus spektrum zavarral vagy
5. egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási-, diszlexia, diszgráfia, di-szortográfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható, amely tartalmazza a fogyatékosság, illetve sajátos nevelési igény megnevezését, valamint – ha van – a BNO kódot.
20
      gyermekgondozás fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondo-zási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik 40
    tanulmányi, szakmai versenyen elért eredmény  1. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 100
       2. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 80
      3. helyezésért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 60
      részvételért (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, szakmai európai vagy világversenyen elért eredmény, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény) a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 20
      Szakmai európai vagy világversenyen való részvétel a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni 100
    szakképesítés szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)
a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés.
b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga
c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés
d) Egyéb a szak szempontjából relváns szakképesítés, felnőttképzés
A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el. 50
    sporteredmény a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel
b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 1-3. helyezés vagy részvételért
c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. helyezés
sportszövetségi igazolás 100
    munkatapasztalat A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 50
    munkatapasztalat Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai munkatapasztalat munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével 30
    regionalitás a jelentkező állandó lakcíme GyőrMoson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, vagy Veszprém, vagy Komárom-Esztergom megye   50
           
alapképzés kereskedelem és marketing        
alapképzés nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)        
alapképzés pénzügy és számvitel        
alapképzés turizmus-vendéglátás (angol nyelven)        
alapképzés turizmus-vendéglátás (magyar nyelven)        
felsőoktatási szakképzés gazdálkodási és menedzsment        
felsőoktatási szakképzés kereskedelem és marketing [logisztika]        
felsőoktatási szakképzés turizmus-vendéglátás [turizmus]        
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek