Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Esélyegyenlőség

ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSE A SOPRONI EGYETEMEN

Az egyetem hangsúlyozottan segíti a fogyatékossággal élő hallgatókat tanulmányaik eredményességében és az egyetemi közösségi életben.
Amennyiben a

  • felvételi eljárás során fogyatékossági állapota alapján többletpontban részesült, vagy
  • valamilyen fogyatékossággal él, és
  • a képzése során sajátos igényei vannak és lesznek, valamint
  • szeretné igénybe venni a különböző támogatási formákat,

úgy a kari tanulmányi ügyintézőjének a fogyatékosságot igazoló dokumentációkat feltétlen adja be (titoktartási kötelezettség biztosított). Ez a dokumentáció képezi jogosultságát a támogatásra, valamint ezáltal tudja felvenni Önnel a kapcsolatot a kari fogyatékosügyi koordinátor.
A tanulmányi kedvezményre, mentességre vonatkozó kérelmét a Neptun rendszerben az elektronikus kérvények megfelelő rovatában rögzítheti.
A közvetlen támogatási formák megismerése érdekében személyesen vagy e-mail-ben is keresheti kari fogyatékosügyi koordinátorát.


A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOK

Kivonat a SOE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszeréből (hatályos: 2017. 07. 25. napjától)
A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyen, illetve minden képzési területen, kivéve ahol kizárólag gyakorlati vizsga alapján számolják a felvételi pontszámot, a mindenkori jogszabályi előírás szerinti többletpontra jogosult. Sikeres felvétel esetén a beiratkozáskor a többletpontot alátámasztó eredeti dokumentumot kötelező bemutatni.

Hallgatói Követelményrendszer V. Fejezet


FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ KARI KOORDINÁTOROK

Benedek Elek Pedagógiai Kar (BPK)
Dr. Závoti Józsefné egyetemi docens, egyetemi koordinátor, a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Esélyegyenlőségét Biztosító Bizottság (FÉHEBB) elnöke, zavoti.jozsefne@uni-sopron.hu

Erdőrmérnöki Kar (EMK)
Dr. Facskó Ferenc dékáni hivatalvezető, facsko.ferenc@uni-sopron.hu

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (LKK)
Árendásné Fekete Márta dékáni hivatalvezető, arendasne.fekete.marta@uni-sopron.hu

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK)
Szabó Csilla dékáni hivatalvezető, szabo.csilla@uni-sopron.hu


Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek